Enterprise Library Üzerine…

Merhaba arkadaşlar…

Bu yazımızda size, .NET yazılım geliştiricilerinin büyük yardımcılarından biri olan Enterprise Library’ den bahsedeceğim. Microsoft yazılım geliştiricilerinin, profesyonel uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirdikleri geniş bir kütüphanedir Enterprise Library. Bu kütüphaneyi ücretsiz olarak buradan indirebilirsiniz.

Karmaşık ve büyük ölçekli uygulamalarda; en çok karşılaşılan problemlerin çözümlenmesine yardımcı olan Enterprise Library, bu çözümleri uygulama katmanları (application blocks) olarak sunmaktadır. Buna ek olarak uygulamanıza güvenlik, ön bellekleme gibi performans gereksinimleri de sağlar.

Enterprise Library, içinde yedi farklı uygulama katmanı (Application Block) bulundurmaktadır. Biz, bu bloklardan ihtiyaç duyduklarımızı uygulamamıza eklemek suretiyle kullanıyoruz. Öncelikle gelin, Bu katmanları bir sıralayalım

  1. Caching Application Block : Ön bellekleme, üzerinde sık işlem yapılan verileri saklayarak uygulama perfomansını (hız anlamında) arttırır. Bu katman içinde bulunan class’lar sayesinde uygulamanıza performans sağlayabilirsiniz.
  2. Cryptography Application Block: Bu katman sayesinde uygulamamıza, hash ve simetrik şifre algoritmalarından oluşan yapıları dahil edebiliyoruz.
  3. Data Access Application Block: ADO.NET mimarisinin en sık kullanılan metodlarının bir araya toplandığı bu katmanı kullanarak uygulamamızdaki veri tabanı işlemlerini kolayca ve hızlı şekilde yapabiliriz.
  4. Exception Handling Application Block: Büyük projelerin mimarisinde çok önemli bir yeri olan Exception Handling (hata yönetimi) yapılandırılması bu katman ile çok daha verimli ve kolay hale geliyor.
  5. Logging Application Block: Standart loglama prosedürleri bu katmanda yer alıyor.
  6. Security Application Block: Projelerin hemen hepsinde çok önemli olan güvenlik gereksinimleri olan yetkilendirme ve veri güvenliği ile ilgili class’lar bu katmanda yer alıyor.
  7. Validation Application Block: Özellikle veri girişlerinin düzenli ve belirli formatlarda olması gereken uygulamalarda kullanılabilecek başarılı bir katman.

Bu noktada belirtelim ki, yukarıda belirttiğim uygulama katmanları açık kaynak kodludur. Yani, eğer isterseniz; bu kütüphaneye kendi kodlarınızı da ekleyerek derleyebilirsiniz.

Kendinize iyi bakın…

Keyifli kodlar.

turkay@turkayurkmez.com

4 thoughts on “Enterprise Library Üzerine…

  1. After you install Enterprise Library on your machine, open the file "C:\EntLib4Src\Blocks\EnterpriseLibrary.sln".In Solution Explorer, Select the Application Block to write code and write your code. Then right-click this solution and select Build option.

Leave a Reply