Liskov Yerdeğiştirme Prensibi (LSP: Liskov Substitution Principle)

Merhaba sevgili yazılım dostları

SOLID prensiplerini irdelemeye devam ediyoruz. Bu yazımda, sayın Barbara Liskov hanımın hayatımıza katmış olduğu prensibi anlatacağım. Hali hazırda MIT (Massachusetts Institute of Technology) programlama metodolojileri grup liderliği yapan bu dahi kadın bakın 1988 yılında Data Abstraction and Hierarchy adlı kitabında ne demiş?

Read more…